Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

Denní režim

Organizace dne

Třída ,,Sluníčko“

6:00 - 8:30 Hry a činnosti dle vlastního výběru a fantazie dětí, individuální práce učitelek s dětmi podle RVP
7:30 Rozdělení dětí do tříd
8:30 - 8:45 TV chvilka
8:45 - 9:00 Svačina
9:00 - 9:30 Didakticky cílené činnosti řízené učitelkou dle plánu práce (individuálně nebo ve skupinách)
9:45 -10:00 Příprava na pobyt venku
10:00 - 11:30  Pobyt venku
11:45 Oběd
12:00 - 14:00  Odpolední klid (odpočinek), děti, které neusnou pod vedením učitelky – jazykové chvilky, puzzle, stříhání, kreslení
14:15 Svačina
14:30 - 16:30  Odpolední zájmové činnosti, pokračování v cílené individuální práci s dětmi-logopedie, pohyb, zpěv, pobyt venku

 

Třída ,,Beruška“

6:00 - 7:30 Scházení dětí ve třídě Sluníčko
7:30 - 8:45 Hry a činnosti dle vlastního výběru a fantazie dětí, individuální práce učitelek s dětmi podle RVP
8:45 - 8:55 TV chvilka
8:55 - 9:10 Svačina
9:10 - 9:50 Didakticky cílené činnosti řízené učitelkou dle plánu práce (individuálně nebo ve skupinách)
10:00 - 11:45 Pobyt venku
12:00 Oběd
12:20 - 12:40 Čistění zubů, příprava lehátek na odpočinek
12:40 - 13:15 Poslech pohádky, odpočinek
13:15 - 13:50 Individuální práce s dětmi, které neusnou
13:50 - 14:00 TV chvilka
14.15 Svačina
14:30 - 16:30 Odpolední zájmové činnosti, pokračování v cílené individuální práci s dětmi-logopedie, pohyb, zpěv, pobyt venku

 

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886