Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

Projekty a granty

 

 

   

Název projektu:

Zdrowy Przedskolak - Czech i Polak

Zdravý předškolák - Čech a Polák

Poskytovatel:

Program Interreg Czechy – Polska 

Rok realizace: 2024/2025
Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice, Przedszkole Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu
Cíl:

 

Výše dotace: Jsme partnery projektu

              

Název projektu: Moderní škola - Malé Hoštice
Poskytovatel: Operační program Jan Amos Komenský  - MŠMT
Rok realizace:

 1. 9. 2022 - 31. 8. 2024

Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Účelem dotace je:

 • personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,
 • inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, 
 • spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
Výše dotace: 1 099 211 Kč

 

Název projektu:

Znamy się z natury

Známe se od přírody

Poskytovatel:

Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

Rok realizace: 1. 11. 2022 - 30. 4. 2023
Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Známe se od přírody - projekt, jehož cílem je udržet pouto mezi polskými a českými pedagogickými
pracovníky za společné účasti obou partnerů. Zaměstnanci budou společně trénovat a vytvářet
strategie, které pomohou dětem lépe porozumět světu a přizpůsobit se novým podmínkám -
příchodu ukrajinských uprchlíků. Společně budou realizovat inovativní setkání pro polské, české a
ukrajinské děti. Školáci dostanou příležitost zúčastnit se inovativních workshopů pro stimulaci smyslů
- smyslové výchovy.

Výše dotace: Jsme partnery projektu

 

Název projektu:

Cztery Pory Roku - RAZEM!

Čtyři Roční Období - SPOLU!

Poskytovatel:

Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

Rok realizace: 1. 3. 2022 - 28. 2. 2023
Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Čtyři roční období - SPOLU! je projekt, jehož cílem je udržovat vazby mezi polskými a českými
partnery za jejich společné účasti. Učitelé budou navzájem konzultovat a vytvářet obsah knih pro děti
v polštině a češtině. Společně budou realizovat inovativní projekt kombinující knihy s divadelní
formou. Svěřenci těchto institucí budou mít možnost zúčastnit se inovativních čtenářských setkání
vedených v obou jazycích současně.

 

Bližší informace naleznete na tomto odkazu:

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/p,156,cztery-pory-roku-razem 

 

Výše dotace: Jsme partnery projektu

 

Název programu: 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Poskytovatel: Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Rok realizace:

2022-2024

Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava- Malé Hoštice
Cíl:

rok 2022-2024

č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky)

 

 

 

Název projektu:

Bajkowa współpraca - Czesi i Polacy zacieśniają więzi

Pohádková spolupráce - Češi a Poláci posilují vazby

Poskytovatel:

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia / Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia

Rok realizace: 1. 9. 2020 - 31. 10. 2021
Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Pohádková spolupráce je projekt, jehož cílem je rozvoj vazby polských a českých partnerů se společnou účastí. Učitelé společně zažijí a získají nové znalosti a dovednosti - dosáhnou společně
stanovených cílů a směrů rozvoje, tak aby pozitivně ovlivnili předškolní děti. Účastníci projektu získají šanci účastnit se pedagogických inovací, seznámit se s terapeutickým vlivem pohádek a zúčastnit se integračního setkáni, posilujícího vazby mezi dětmi.

Projekt je realizován polským partnerem, který je jeho koordinátorem:

Przedszkole Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu

Jde o sdílení a vzájemné předávání zkušeností mezi pedagogickými pracovníky v Polsku a u nás. Výsledkem projektu bude obohacení účastníků o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách.

Více informací najdete na následujících odkazech:

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/art,1200,bajkowej-wspolpracy-czas-start

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/art,1012,bajkowa-jaselka

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/p,125,bajkowa-wspolpraca-czesi-i-polacy-zaciesniaja-wiezi

Výše dotace: Jsme partnery projektu

 

Název projektu: Tvořivá škola - Malé Hoštice III.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  - MŠMT
Rok realizace:

1. 12. 2020 - 31. 8. 2022

Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat - personální podpora, společné vzdělávání dětí s podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Výše dotace: 591 499 Kč

 


 

Název projektu:

Erasmus + “L.I.F.E. – Love! Improve! Feel! Educate!” 

                    „Žít - Milovat! Zlepšovat! Cítit! Vzdělávat!“

Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 9. 2020 - 1. 9. 2022
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Cílem projektu je podpora rozvoje emočních a sociálních kompetencí v oblasti  sebe-vědomí, porozumění a zvládání vlastních emoci. Rozvoj těchto kompetencí bude podporován zvýšenou empatií, uvědoměním si sociálních vazeb, rozvojem vlastních dovedností, podporou sociální inkluze a tolerance vůči ohroženým sociálním skupinám, které se nacházejí v každé partnerské zemi. Díky realizaci projektu a sdílení informací o partnerských zemích bude podpořeno aktivitní občanství a rozvinou se také kulturní a jazykové kompetence do projektu zapojených dětí. 

Během projektu se budou organizace zabývat emočním vzděláváním. Budou v této oblasti sdílet příklady dobré praxe a také vytvářet nové vzdělávací postupy. Emoční vzdělávání je oblastí, jehož důležitost pro vzdělávání i rozvoj osobnosti zdůrazňují ve svých materiálech i plány OECD zaměřené na Evropský vzdělávací systém. Během projektu bude mezi partnerskými organizacemi vytvořeno pozitivní, tvůrčí prostředí, zvýší se úroveň emoční "gramotnosti" všech, kteří se projektem budou zabývat.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 • Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice(Česká republika)
 • Mateřská škola - Vrtec Galjevicea (Slovinsko) – koordinující organizace
 • Základní škola - FPEVB Escorial Vic (Španělsko)
 • Základní škola – Nuova Direzione Didattica Vasto (Itálie)
 • Slovinsko
 • Norsko
   
Výše dotace: 13 116 EUR

 

Název projektu:

Cześć! Ahoj! – Przedszkolaki sie poznaja bo granic nie znaja.

Cześć! Ahoj! – Předškoláci se seznamují, protože neznají hranice.

Poskytovatel:

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz

Mikroprojektów 2014-2020 v Euroregionie Silesia

Rok realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Hlavní cíl projektu Cześć! Ahoj! ? Předškoláci se seznamují protože hranice neznají je integrace
polských a českých učitelů a děti mateřských škol. Učitelé se dozví o specifikách práce stejné profesní
skupiny jiné země Evropské Unie, společně tráví čas, získají nové znalosti a dovednosti a dosahují
společných vzdělávacích cílů. Členy projektu mají příležitost porozumět tomu, co to je hranice, budou
se účastnit integračních setkání, které posílí vazby mezi předškoláky.

Výše dotace: Jsme partnery projektu

 


Název projektu: Erasmus + Fairy Tale Bridges of Europe
Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 10. 2018 - 1. 10. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených šesti mateřských a základních škol na téma jazykového vzdělávání a sociální inkluze. Výsledkem projektu bude obohacení účastníků o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských a základních školách. Dále také hmatatelné výstupy projektu v podobě praktického manuálu pro ranou výuku jazyka anglického nebo kniha pohádek zaměřená na tradice zúčastněných zemí a příklady inkluze.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 • Mateřská škola - Vrtec Galjevicea (Slovinsko) – koordinující organizace
 • Mateřská škola – Vrtec Črnuče (Slovinsko)
 • Základní škola - FPEVB Escorial Vic (Španělsko)
 • Mateřská škola - Djecji vrtic Obzori (Chorvatsko)
 • Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice (Česká republika)
 • Základní škola – Nuova Direzione Didattica Vasto (Itálie)
Výše dotace: 12 631 EUR

 

Název projektu: Tvořivá škola-Malé Hoštice II.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony pro ZŠ a MŠ II.)
Rok realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl: Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.
Výše dotace: 1 099 199 Kč

 

Název projektu: Tvořivá škola-Malé Hoštice
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony pro ZŠ a MŠ I.)
Rok realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl: Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.
Výše dotace: 682 308 Kč

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886