Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

Projekty a granty

Název programu: Digitální technologie pro školy
Poskytovatel: Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Rok realizace:

1.1.2022 - 31.12.2022

Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava- Malé Hoštice
Cíl:

Škola si díky této investici může zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí,

např. robotické stavebnice, iPady,...atd.

 

Název projektu:

BAJKOWA WSPÓŁPRACA - CZESI I POLACY ZACIEŚNIAJĄ WIĘZI

Pohádková spolupráce - Češi a Poláci posilují svá pouta

Poskytovatel:

Projekt s názvem „Pohádková spolupráce – Češi a Poláci posilují své vazby“ je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj 85 % a 5 % ze státního rozpočtu Polské republiky v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko “a za podpory města Ratiboř.

Rok realizace: 2021/2022
Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Projekt je realizován polským partnerem, který je jeho koordinátorem:

Przedszkole Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu

Jde o sdílení a vzájemné předávání zkušeností mezi pedagogickými pracovníky v Polsku a u nás. Výsledkem projektu bude obohacení účastníků o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách.

Více informací najdete na následujících odkazech:

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/art,1200,bajkowej-wspolpracy-czas-start

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/art,1012,bajkowa-jaselka

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/p,125,bajkowa-wspolpraca-czesi-i-polacy-zaciesniaja-wiezi

Výše dotace: Jsme partnery projektu
Název projektu: Tvořivá škola - Malé Hoštice III.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  - MŠMT
Rok realizace:

1. 12. 2020 - 31. 8. 2022

Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat - personální podpora, společné vzdělávání dětí s podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Výše dotace: 591 499 Kč

 


Název projektu:

Erasmus + “L.I.F.E. – Love! Improve! Feel! Educate!” 

                    „Žít - Milovat! Zlepšovat! Cítit! Vzdělávat!“

Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 9. 2020 - 1. 9. 2022
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Cílem projektu je podpora rozvoje emočních a sociálních kompetencí v oblasti  sebe-vědomí, porozumění a zvládání vlastních emoci. Rozvoj těchto kompetencí bude podporován zvýšenou empatií, uvědoměním si sociálních vazeb, rozvojem vlastních dovedností, podporou sociální inkluze a tolerance vůči ohroženým sociálním skupinám, které se nacházejí v každé partnerské zemi. Díky realizaci projektu a sdílení informací o partnerských zemích bude podpořeno aktivitní občanství a rozvinou se také kulturní a jazykové kompetence do projektu zapojených dětí. 

Během projektu se budou organizace zabývat emočním vzděláváním. Budou v této oblasti sdílet příklady dobré praxe a také vytvářet nové vzdělávací postupy. Emoční vzdělávání je oblastí, jehož důležitost pro vzdělávání i rozvoj osobnosti zdůrazňují ve svých materiálech i plány OECD zaměřené na Evropský vzdělávací systém. Během projektu bude mezi partnerskými organizacemi vytvořeno pozitivní, tvůrčí prostředí, zvýší se úroveň emoční "gramotnosti" všech, kteří se projektem budou zabývat.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 • Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice(Česká republika)
 • Mateřská škola - Vrtec Galjevicea (Slovinsko) – koordinující organizace
 • Základní škola - FPEVB Escorial Vic (Španělsko)
 • Základní škola – Nuova Direzione Didattica Vasto (Itálie)
 • Slovinsko
 • Norsko
   
Výše dotace: 13 116 EUR

Název projektu:

Cześć! Ahoj! – Przedszkolaki sie poznaja bo granic nie znaja.

Cześć! Ahoj! – Předškoláci se seznamují, protože neznají hranice.

Poskytovatel:

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz

Mikroprojektów 2014-2020 v Euroregionie Silesia

Rok realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Projekt je realizován polským partnerem, který je jeho koordinátorem:

Przedszkole Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu

Jde o sdílení a vzájemné předávání zkušeností mezi pedagogickými pracovníky v Polsku a u nás. Výsledkem projektu bude obohacení účastníků o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách.

Výše dotace: Jsme partnery projektu

Název projektu: Erasmus + Fairy Tale Bridges of Europe
Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 10. 2018 - 1. 10. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených šesti mateřských a základních škol na téma jazykového vzdělávání a sociální inkluze. Výsledkem projektu bude obohacení účastníků o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských a základních školách. Dále také hmatatelné výstupy projektu v podobě praktického manuálu pro ranou výuku jazyka anglického nebo kniha pohádek zaměřená na tradice zúčastněných zemí a příklady inkluze.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 • Mateřská škola - Vrtec Galjevicea (Slovinsko) – koordinující organizace
 • Mateřská škola – Vrtec Črnuče (Slovinsko)
 • Základní škola - FPEVB Escorial Vic (Španělsko)
 • Mateřská škola - Djecji vrtic Obzori (Chorvatsko)
 • Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice (Česká republika)
 • Základní škola – Nuova Direzione Didattica Vasto (Itálie)
Výše dotace: 12 631 EUR

Název projektu: Tvořivá škola-Malé Hoštice II.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony pro ZŠ a MŠ II.)
Rok realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl: Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.
Výše dotace: 1 099 199 Kč

Název projektu: Tvořivá škola-Malé Hoštice
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony pro ZŠ a MŠ I.)
Rok realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl: Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.
Výše dotace: 682 308 Kč

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886