Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

klidné a rodinné prostředí

nízký počet žáků ve třídě

individuální přístup

moderní výukové metody

využívání metody NTC Learning

moderní zařízení, iPady, interaktivní tabule

BeeBoty, prvky Montessori

polytechnické vzdělávání dětí

nadstandartní aktivity, lyžarské, plavecké kurzy

mezinárodní projekty ERASMUS

Aktuality

Rozloučení s předškoláky

20. 6. 2023 od 16:00 hod. v ZŠ

07.06.2023

Vítání léta

Pořádá SRPŠ a Klub rodičů dne 10. 6. 2023 od 14:00

09.05.2023

Výsledky zápisu

Zákonní zástupci nepřijatých dětí si mohou písemná rozhodnutí vyzvednout osobně od 9. 5. 2023 do 12. 5. 2023 v provozní době MŠ.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou rozeslána poštou. Rozhodnutí se na poště ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

04.05.2023

Sběr papíru

12.04.2023

Vyhlášení zápisu do MŠ

pro školní rok 2023/2024

02.04.2023

Zápis do MŠ - instrukce

pro školní rok 2023/2024

02.04.2023