Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Aktuality

100 let MŠ

Zdá se to neuvěřitelné, ale MŠ v obci se dočkala 100. výročí. Gratulantů bylo opravdu hodně. Chtěla bych poděkovat

za Statutární město Opava

  • primátorovi Ing. Tomáši Navrátilovi
  • 1. náměstkovi primátora Ing. Michalu Kokoškovi
  • vedoucí odboru školství Ing. Andrei Štenclové a její kolegyni Ing. Evě Dostálové

za zástupce MČ Malé Hoštice

  • starostce Mgr. Miroslavě Konečné
  • místostarostovi Lukáši Vaňkovi a zastupitelům

Architektovi a autorovi rekonstrukce Ing. arch. Petru Mlýnkovi

Partnerům naší školy - Przedszkole Nr 23 im. Stefana Vajdy Judyte Kwaśnice a PeadDr. Zuzaně Harazimove

Projektové manažerce Ing. Ivě Palátové

Váženým občanům a zástupcům Spolků z Malých Hoštic

Zástupcům Školské rady a Klubu rodičů

a samozřejmě všem rodičům a prarodičům našich dětí, kteří nás přišli také podpořit. Děkujeme za slova chvály, které jsme si od nich vyslechli, neboť přípravy oslavy, včetně vystoupení dětí byly náročné. Velice si toho vážíme, udělalo nám to radost a těšíme se na další spolupráci.


Poslední změna: 10.06.2022 - 11:37 Zpět