Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Aktuality

Informace k zápisu do MŠ

Zápis probíhá ve dnech:

v pondělí 2. května 2022 od 8 do 16 hodin

 v úterý 3. května 2022 od 8 do 14 hodin

 

 

Průběh zápisu:

1. Na webových stránkách naší školy je od 8. dubna 2022 spuštěna elektronická registrace k zápisu, kterou vyplníte na tomto odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolamalehostice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41352#

2. Na webových stránkách MŠ v sekci DOKUMENTY – OSTATNÍ naleznete potvrzení o očkování, které si vytiskněte a necháte si jej potvrdit u Vašeho dětského lékaře.

3. S tímto potvrzením o očkování, s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce přijdete k zápisu, který se koná v uvedených dnech.

4. Po řádném zápisu bude vydáno Rozhodnutí o přijetí, případně Rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023 v MŠ Opava – Malé Hoštice:

•          Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti (Opava)

•          Děti s odkladem povinné školní docházky

•          Děti, které dovrší 5 let do 31.8.2022 (povinná předškolní docházka)

•          Děti, které dovrší 4 let do 31.8.2022

•          Děti, které dovrší 3 roky do 31.8.2022

•          Děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí do MŠ.

 


Poslední změna: 08.04.2022 - 13:51 Zpět