Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Aktuality

Nám to není jedno

 

Kampaň bude probíhat po celý měsíc červen pod záštitou MMO. Kampaň je zaměřena na prevenci dostupnosti alkoholu a na prevenci dostupnosti tabákových výrobků.

Dnes se objevují nové látky, které přichází do našich podmínek a průběžně je třeba na ně reagovat (kratom apod.). Alkohol a tabákové výrobky stále patří k nejrozšířenějším látkám užívaným ve věkové skupině školáků. Důvodem je také poměrně velká tolerance ve společnosti, proto je kampaň „Nám to není jedno“ zaměřena především na nás dospělé, abychom se my sami zamysleli nad tím, jak můžeme přispět k tomu, abychom v budoucnu již neobsazovali přední příčky v užívání těchto látek mezi státy Evropy.

 

 
Poslední změna: 31.05.2023 - 09:50 Zpět