Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

Rodiče a školaŠkolská rada

Nově zvolená školská rada má 3 členy a zahajuje svou činnost 1. července 2021. Ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 Zákona č. 561/2004 v platném znění.

 

Zvolená školská rada při ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace 

(období  od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024):

  • za pedagogické pracovníky:     Mgr. Denisa Onderková
  • za zákonné zástupce žáků:       pí. Kateřina Paverová
  • za zřizovatele:                               Mgr. Miroslava Konečná

Školská rada při ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace 

(období od 1. 12. 2017 do 31. 11. 2020):

  • a pedagogické pracovníky:      Mgr. Hana Šišmová
  • za zákonné zástupce žáků:       pan Petr Armlich
  • za zřizovatele:                               Mgr. Miroslava Konečná

Ke stažení

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886