Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

klidné a rodinné prostředí, individuální přístup

nízký počet žáků ve třídě

školní poradenské pracoviště

moderní výukové metody, Hejného matematika, Sfumato

laboratoř ROBOTEL, 3D tiskárna, robotika a programování od 1. roč.

rozvíjení jazykové gramotnosti od 1. roč., metoda CLIL

předmět speciálně pedagogické péče, doučování

zpestření výuky školními akcemi

venkovní učebna, polytechnické vzdělávání

mezinárodní projekty ERASMUS

Aktuality

Srdce láskou darované

Paní učitelka Mgr. Lenka Hyrlíková zapojila svou třídu druháků do projektu Srdce láskou darované. S tímto projektem se probojovali až do Prahy, kde dne 10. 6. v pondělí v historických prostorách poslanecké sněmovny dojde k slavnostnímu vyhlášení. Moc blahopřejeme!

06.05.2024

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

08.04.2024

Volby do školské rady

9.4. - 12.4.2024

05.04.2024

Veselé Velikonoce

27.03.2024

Velikonoční dílničky na obci

24. března 2024 od 14:00 hodin

12.03.2024

Zápis žactva do 1. tříd ZŠ v Opavě

Čtvrtek 4.4.2024 a pátek 5.4.2024 od 14:00 do 18:00 hodin

01.03.2024