Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Aktuality

Pochod duchů - poděkování

Touto cestou bych chtěla poděkovat Klubu rodičů při MŠ, SRPŠ a dalším organizátorům za pořádání akce „Pochod duchů“ pro naše děti a žáky.

Váš čas, úsilí a kreativita je nesmírně cenná a přes prvotní překážky (nepřízeň počasí a přesunutí na další den) se akce velmi zdařila.

Díky Vám se „Pochod duchů“ stal skutečným zážitkem pro všechny účastníky. Děti, žáci i dospělí si užili nejen kostýmy, ale i dekorace a provázející aktivity.

Pořádání těchto akcí je pro nás velmi důležité a vážíme si Vašeho úsilí. Děkuji za naše děti a žáky, Marcela Rončková.


Poslední změna: 09.11.2023 - 22:15 Zpět