Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Aktuality

Provoz MŠ v době stavebních úprav

 

Provoz MŠ v době stavebních prací – informace pro rodiče

 

 

Stavební práce budou probíhat během školního roku, termín dokončení je stanoven na květen 2024. Během stavebních prací může dojít k neočekávaným situacím, které způsobí zpoždění. Buďte prosím připraveni na přizpůsobení plánu a harmonogramu podle aktuální situace. Plánování stavebních prací bude průběžně synchronizováno s plánem školního dne tak, aby se minimalizovalo rušení výuky a režimu dětí.

 

Provoz školky v době stavebních úprav vyžaduje pečlivé plánování, komunikaci a organizaci ze strany personálu i rodičů. Zde je několik faktorů, na které se v době stavebních úprav zaměříme:

Bezpečnost: Nejdůležitějším aspektem je zajištění bezpečnosti dětí. Budou provedena potřebná opatření, aby byl provoz školky bezpečný, a aby se děti nedostaly do stavebních zón. Vhodné bariéry, zábrany a značení budou nezbytné. Uvědomte si, že budete procházet stavbou. Rovněž bude zrušena parkovací zóna, což si uvědomujeme, že pro Vás nebude komfortní a budete tak muset využívat parkování v přilehlých ulicích.

 

Plánování a komunikace: Komunikace s Vámi rodiči je pro nás klíčová. Budete informováni o včasných stavebních úpravách, délce trvání, možných vlivech na provoz školky a případných změnách v rutinách. Umožní to Vám rodičům lépe se připravit a plánovat. Proto pravidelně sledujte naše webové stránky a Školu OnLine. 

 

Přizpůsobení prostoru: Některé provozy se musí přizpůsobit, aby se minimalizovaly rušivé vlivy stavebních prací. To především zahrnuje změnu jídelního prostoru, kdy děti z MŠ budou dočasně využívat jídelnu v ZŠ. Ve škole již máme všechno připravené, pro děti jsou převezené i jídelní stoly se židličkami. V době odpočinku budou hlučné stavební práce pozastavené.

 

Provozovatelské aspekty: Může se stát, že bude nutné upravit či zrušit některé aktivity v MŠ, které by mohly být v prostředí se stavebními pracemi problematické. Například venkovní aktivity (v prostorách zahrady MŠ) mohou být omezeny kvůli hluku nebo bezpečnosti.

 

Alternativní prostory: Pokud to bude potřeba, můžou děti dočasně využívat alternativní prostory pro výuku a aktivity v naší ZŠ. To může pomoci minimalizovat rušení.

 

Zábava a edukace: Stavební úpravy mohou být pro děti i zajímavé o edukační zkušenosti. Bude možné některé aspekty stavebních prací zakomponovat do vzdělávacích aktivit a zvýšit tak zájem dětí o tyto činnosti.

 

Hygiena a čistota: Stavební práce mohou způsobit prach, špínu a nepořádek. Zajištění vysoké úrovně hygieny a čistoty ve škole je důležité pro zdraví dětí. Pravidelné úklidy a udržování čistoty jsou pro nás nezbytné.

 

Flexibilita a trpělivost: Všechny zainteresované strany, včetně personálu, rodičů a dětí budou muset být trpělivé a flexibilní. Stavební práce mohou přinést neočekávané komplikace a změny v plánech. Celkově lze říct, že provoz školky v době stavebních úprav vyžaduje pečlivé plánování, ve spolupráci všech zainteresovaných stran, ohleduplnost vůči potřebám dětí, rodičů a zaměstnanců a schopnost se adaptovat na novou situaci. Pro nás je klíčové zajistit bezpečnost a pohodu dětí a vytvořit co nejhladší provozní prostředí v rámci možností.

 

Na závěr: odměnou pro nás budou krásné čisté zmodernizované prostory, na které se velmi těšíme.? Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, prosím kontaktujte mě, Marcela Rončková (ředitelka školy).

 

 

 


Poslední změna: 29.08.2023 - 16:50 Zpět