Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Aktuality

Sdružení rodičů - členská schůze

Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, z.s. (dále i „spolek“)

srdečně zve všechny rodiče na členskou schůzi

dne 5.10.2021 v 15:30 hodin 

v prostorách školní zahrady (venkovní učebna) u Základní školy v Malých Hošticích.

Program členské schůze:

  • Zahájení, seznámení s programem
  • Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za školní rok 2020/2021
  • Plán činnosti spolku na školní rok 2021/2022
  • Změna Stanov spolku
  • Volba rady spolku
  • Návrh a hlasování o výši příspěvků na školní rok 2021/2022
  • Diskuze

Stanovy spolku jsou zveřejněny na stránkách Základní školy  http://www.skolamalehostice.cz/ ve složce Základní škola / Rodiče a škola / Spolek rodičů / Ke stažení

 

V Malých Hošticích 1.9.2021

                                                                                               Kateřina Boháčová                Roman Holubec

                                                                                            předsedkyně rady spolku         člen rady spolku
Poslední změna: 08.10.2021 - 22:00 Zpět