Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Aktuality

Zápis do MŠ - informace pro rodiče

 

Jako jedna z mála opavských školek nabízíme:

 •  klidné a rodinné prostředí MŠ
 •  třídu s rozšířenou logopedickou přípravou
 •  individuální přístup i zohlednění nadaných dětí (spolupracujeme s Menzou - využívání metody NTC Learning)
 •  moderní výukové metody - práci s interaktivní tabulí, iPady, zařazování prvků Montessori
 •  diagnostiku dětí pomocí Klokanova kufru a kapes
 •  rozvíjení čtenářské, matematické a digitální pregramotnosti
 •  projektové dny v MŠ i mimo MŠ
 •  tematicky zaměřené dny v MŠ
 •  kurzy plavání, lyžařský výcvik
 •  nadstandardní aktivity – taneční, pohybové, logopedické
 •  akce pro děti i rodiče
 •  zapojení do projektů Erasmus+, Silesia – příhraniční spolupráce, operační program JAK,…

Využijte Dne otevřených dveří a přijďte se podívat

v sobotu 13. 4. 2024 od 9 do 12 hodin.

V případě volné kapacity přijímáme děti i v průběhu školního roku. Rodiče, kteří zvažují dát své dítě do MŠ během školního roku, je potřebné, aby se k zápisu rovněž dostavili.

 

 

Milí rodiče, zákonní zástupci,

elektronická registrace bude spuštěna již od 10. dubna 2024 (od 8:00) do 3. května 2024 (do 14:00), prostřednictvím které se registrujete k zápisu. Elektronickou registraci naleznete na tomto odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolamalehostice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41352#

 

Již nyní si můžete vytisknout Potvrzení o očkování, které naleznete na webových stránkách MŠ www.skolamalehostice.cz (Mateřská škola - Dokumenty – Ostatní) a necháte potvrdit u pediatra, že je dítě řádně očkováno. V den zápisu odevzdáte v MŠ. Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do MŠ přijato.

K zápisu s sebou vezměte

 • občanský průkaz,
 • rodný list dítěte,
 • a potvrzení o očkování.

 

Tabulka hodnocení kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2024/2025 v MŠ Opava-Malé Hoštice

 

1.

Děti s trvalým bydlištěm v obci (spádová MŠ)

10

2.

Děti s odkladem povinné školní docházky

25

3.

Děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2024 (povinná předškolní docházka)

20

4.

Děti, které dovrší 4 let do 31. 8. 2024

15

5.

Děti, které dovrší 3 roky do 31. 12. 2024

10

6.

Děti, které dovrší 3 roky do 31. 8. 2025

5

7.

Účast na zápise v loňském roce

3

 


Poslední změna: 09.04.2024 - 12:22 Zpět