Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

Aktuality

Zápis do ZŠ - informace

 

Milí rodiče, zákonní zástupci,

 

elektronická registrace bude spuštěna již od 6. března do 14. dubna, prostřednictvím které se registrujete k zápisu. Elektronickou registraci naleznete na tomto odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolamalehostice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40979

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

1. VĚK dítěte – 6 let k 31. 8. 2023:

  • pro děti, které dosáhnou 31. 8. 20203 6 let,
  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

2. VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2023:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12.  2023 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

3. K zápisu budou přijaty všechny děti, které splní veškeré náležitosti zápisu.

 

Před zápisem může Vaše dítko absolvovat Školičku, ve které se seznámí s paní učitelkou a s prostředím naší školy /viz. webové stránky školy/.

Těšíme se na Vás! :-)
Poslední změna: 02.04.2023 - 17:30 Zpět

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886